Gayrimenkul Alim - Satımının Yapıldığı Güvenli Kayabel Emlak
   
  Güvenli Gayrimenkul Alımı - Satımının Yapıldığı En Güvenilir Emlak , Kayabel Emlak
  İNŞAAT SÖZLEŞMESİ
 
       Bu inşaat sözleşmesi Kayabel Emlak tarafından                                   hazırlanmıştır…
         
 
                                       İnşaat   Sözleşmesi
 
1-    Bina betonarme kargaz azami inşat sahası kullanılmak üzere mimari pilan ve projesinde bayındırlık ve imar yönetmenliklerine ve ilgili yasalar uygun inşa edilecektir.
2-    Arsanın sözleşme günene kadar olan sürede her türlü borçlar arsa sahiplerine aittir.Sözleşmeden sonraki müteahhide aittir.(Emlak vergisi dahildir.)
3-    Gayrimenkulun sözleşme tarihinden sonraki geçen sürede olacak minimum,mali,hukuki ve cezai mesuliyetler ile iskan müsedasi alıp anahtar teslimi yapılana kadar meydana gelecek her türlü plan,proje,çizim ve tastik masrafları her türlü ruhsat harçları vergi rüsüm ve cezaları her türlü inşaat malzeme ve nakliye giderler ile her türlü işçi ve teknik eleman ücretleri sigorta primleri,vergileri inşaat için yapılacak hafriyat ve nakliye giderleri,hastalık,sakatlık tazminatlar resmi makamlara verilecek,her türlü cezalar binanın umumi iskan harcı binanın bahçe ve çevre tazmini kanalizasyon,su,doğalgaz,elektrik,tv ve telefon bağlantı tesisat giderleri ile yapı denetim ve harçları ile masrafları tamamen müthaid tarafa ait olacaktır. Bu hususlarda arsa sahiplerinden hiçbir bedel talep edilmeyecektir.
4-    Tarafların ölümü ve gaiplik halinde sözleşme aynı şartlarda varislerine intikal edecektir.Varisler sözleşmede yazılı hususlara aynen uymak ve sözleşmeyi devam ettirmek ve müthaide gerekli bölgeleri vekalatnameleri vermek zorundadır.Arsa sahipleri veya varisler kat irtifakı kurulmadan önce yeni arsa halinde iken üzerinde hak ve hisselerini kısmen veya tamamen sözleşme tastikindensonra 3. Şahıslara satamazlar. Böyle bir durumu hasıl olması durumunda mutlaka suretle müthait tarafın onayını almak zorundadır. Aksi halde sözleşme ihla edilmiş sayılır. Müthait arsayı başkasına devredemez.
5-    Sözleşmede yazılı olmayan hususlarda bayındırlık ve imar yönetmenlikleri uygulanacaktır.
6-    İhtilaf durumunda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
7-    Arsa fiziki açıdan boş ve temiz olarak hukuki yönden sorunsuz olarak arsa sahibi tarafından müthaite teslim edilecektir.
8-    Taraflar dilerse bu sözleşmeyi tapuya şerh verebilirler.Bu konuda kendileri yetkilidir.
                                 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bu inşaat sözleşmesi Kayabel Emlak tarafından               hazırlanmıştır…
 
 
 
                             İNŞAAT SÜRESİ 
 
İnşaatın ruhsatı, inşaat ruhsatı çıktıktan sonra 18(onsekiz) ay ve 3 aylık ek süre içerisinde tamamlanıp iskan ruhsatı alınmış şekilde anahtar teslimi yapılacaktır.Süresi içerisinde tamamlanıp bitirilemez ise arsa sahiplerine ait olan bağımsız bölümlere o günün şartlarında rayiç bedelle kira bedeli ödenecektir.Ancak olağanüstü olaylar(deprem,savaş,belediyeden kaynaklanan olaylar)nedeni ile geciken süre inşaat süresine eklenecektir.Ancak kira ödeme en çok 1 yılı geçemez.Arsa sahipleri inşaatı şartnameye uygun yapılı yapılamadığını her aşamada kendisi veya vekili aracılığıyla ile denetleyebilir.Sözleşmedeki adres tarafların tebligat adresi hükmünde olup karşı tarafa yazılı olarak bildirilmediği müddetçe bu adresler yapılacak tebligatlar taraflara sayılacaktır.
 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
Bu inşaat sözleşmesi Kayabel Emlak tarafından               hazırlanmıştır…
 
 
                              CEZAİ ŞART
 
1-    Dairelerin iç kapıları amerikan panel kapı olacaktır.
2- Dairelerin dış kapıları  çelik kapı olacaktır.
3- Mutfak, banyo,WC tavana kadar fayans olacaktır.
4- Islak zeminler kalebodur olacaktır.
5- Tüm tesisat TSE garantili olacaktır.
6- Mutfak dolaplar profil kapaklı sunta lam olacak mutfak tezgahı mermer olacaktır.
7- Salon ve odalar laminant olacaktır.
8-Odaların duvarları kaba sıva üzerine alçı olacaktır.
9-Tavanlar direk alçı sıva üzerine plastik olacaktır.
10-Salon, duvarlar ve antre komple kartonpiyer olacaktır.
11-Doğramalar pimapen olup camlar ısı yalıtımına uygon TSE li çift cam ısıcam olacaktır.
12- Çatı tahta ile kaplanıp üzeri roboit serilip kiremit döşenecektir.
13-Bina merdiven basamakları mermer olacak yan duvarları 120 cm yüksekliğinde yine mermer olacaktır.
14-Müteahhit elektrik,su ve doğalgazı binaya bağlayacak. Sadece abonelikler arsa sahiplerine ait olacaktır.
15- Çevre düzenlemesi Müteahidde aittir.
16-Binaya diye fon sistemi yapılacaktır.
17- Müteahit dilerse son kattaki daireleri isterse dublex yapabilir.
18-Kottan çıkacak bağımsız bölümler müteahidde aittir.
19-Belediyeden çıkacak kat arttırma olursa arsa sahipleri % 40’ ını alacaktır.
20-Müteahide inşaatı 4 ay içerisinde yavaşlatma olduğu taktirde bir aya kalmaksızın arsa sahipleri müthaite düşen bağımsız bölümleri satarak inşaatı tamamlayabilir.
21-Mütheahid pencereleri 60 lık 1.sınıf TSE li PVC yapacaktır.
22-Müteahid ve arsa sahiplerine düşen bağımsız daireleri eşit m2 olaraktan yapacaktır.
23-Kottan çıkacak bağımsız bölümler mütheahide aittir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      SATIŞ YETKİLERİ
    
1-Zemin kat  betona atıldığında          1 Daire
2-Birinci kat atıldığında                         1 Daire
3-Orta kat atıldığında                            1 Daire
4-Son Kat atıldığında                             1 Daire
5-Tuğla ve sıva yapıldığında                 1 Daire
6-Doğrama alçı ve boyada                    1 Daire
7-Mermer yapıldığında                          1 Daire
8- Fayans yapımında                                1 Daire
9- İskan başvurusunda bulunduğunda 2 Daire
10-İskan Alındığında                                 2 Daire
 
       Binanın daire sayısına göre bu sözleşme değişebilir..Bu sözleşme 20 dairelik bir bina için geçerlidir.%40 analşam için geçerlidir.Mütheahide düşen daire sayısı 12, arsa sahibine düşen daire sayısı 8’dir.
 
       
 
 
 
Bu inşaat sözleşmesi Kayabel Emlak tarafından               hazırlanmıştır…
                                                                                                      
                                       

 
  Bugün 1 ziyaretçi (5 klik) kişi burdaydı!